โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
ปฐมวัย

นางฉุธารัตน์ เพชรส่งศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอักษร ไทรสุวรรณ์
ผู้ช่วยครูอนุบาล